Placeholder image

LEKCJE PROFILAKTYCZNE NA TABLICĘ INTERAKTYWNĄ „Alkohol, e-papierosy, energetyki - niebezpieczna moda” Multimedialne zajęcia dotyczą tematyki - alkoholu, e-papierosów, napojów energetyzujących oraz zagrożeń z nimi związanych. Wiedza na ten temat jest pokazana w nowoczesny i atrakcyjny sposób, wymagający zaangażowania ze strony uczniów. Produkt składa się z książeczki (przewodnika metodycznego) ze scenariuszami multimedialnych zajęć profilaktycznych „Alkohol, e-papierosy i energetyki - niebezpieczna moda” oraz pendrive’a, na których znajdują się zajęcia multimedialne. Całość przeznaczona z myślą o wykorzystaniu tablic interaktywnych.

pendrive USB – multimedialne zajęcia profilaktyczne
przewodnik metodyczny – scenariusze multimedialnych zajęć profilaktycznych

Cena pakietu: 319 zł brutto

Placeholder image

LEKCJE PROFILAKTYCZNE NA TABLICĘ INTERAKTYWNĄ „Pułapki nowoczesnych technologii” Multimedialne zajęcia dostarczają młodemu człowiekowi informacji na temat konsekwencji psychologicznych oraz zdrowotnych, jakie wynikają z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych, serwisów społecznościowych oraz gier komputerowych. Wiedza na ten temat jest pokazana w nowoczesny i atrakcyjny sposób, wymagający zaangażowania ze strony uczniów.

Produkt składa się z książeczki (przewodnika metodycznego) ze scenariuszami multimedialnych zajęć profilaktycznych „Pułapki nowoczesnych technologii” oraz 4 płyt DVD, na których znajdują się zajęcia multimedialne. Całość przeznaczona z myślą o wykorzystaniu tablic interaktywnych.

  • płyta DVD 1 – multimedialne zajęcia profilaktyczne „Uzależnienie od gier komputerowych”
  • płyta DVD 2 – multimedialne zajęcia profilaktyczne „Uzależnienie od telefonu komórkowego”
  • płyta DVD 3 – multimedialne zajęcia profilaktyczne „Portale społecznościowe – czy można się uzależnić?”
  • płyta DVD 4 – scenariusze multimedialnych zajęć profilaktycznych w formacie .pdf

Cena pakietu: 299 zł brutto

Placeholder image

LEKCJE PROFILAKTYCZNE NA TABLICĘ INTERAKTYWNĄ „Dopalacze - zagrożenia” Multimedialne zajęcia dostarczają dotyczą tematyki dopalaczy oraz zagrożeń z nimi związanych.Opierają się na materiałach filmowych (w jakości HD) wzbogaconych o interaktywne elementy.

Produkt składa się z książeczki (przewodnika metodycznego) ze scenariuszami multimedialnych zajęć profilaktycznych „Dopalacze – zagrożenia” oraz 4 płyt DVD, na których znajdują się zajęcia multimedialne. Całość przeznaczona z myślą o wykorzystaniu tablic interaktywnych.

  • płyta DVD 1 – multimedialne zajęcia profilaktyczne „Wpływ dopalaczy na organizm człowieka”
  • płyta DVD 2 – multimedialne zajęcia profilaktyczne „Dopalacze a ryzykowne zachowania młodych ludzi”
  • płyta DVD 3 – multimedialne zajęcia profilaktyczne „Uzależnienie od dopalaczy”
  • płyta DVD 4 – scenariusze multimedialnych zajęć profilaktycznych w formacie .pdf

Cena pakietu: 299 zł brutto