REGULAMIN SKLEPU

Zasady zakupów - sklep internetowy www.multieducatio.pl

1. Regulamin sklepu internetowego www.multieducatio.pl, zwanego dalej Sklepem, określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Właścicielem Sklepu i stroną sprzedającą jest firma Multieducatio.pl Marcin Wołkowicz, z siedzibą w Piasecznie przy ul. Geodetów 54, 05-509 Piaseczno, NIP 1230825288, REGON 361172804, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

3. Żadne inne serwisy nie mogą oblinkowywać ani prowadzić sprzedaży produktów, znajdujących się na stronie www.multieduactio.pl, bez zgody administratora serwisu lub właściciela firmy ani w jakikolwiek inny sposób odnosić się do zawartości witryny.

4. Sklep prowadzi działalność usługową w zakresie sprzedaży przez internet wszelkiego rodzaju multimediów, a w szczególności filmów edukacyjnych (płyty DVD).

5. Stroną umów zawieranych w związku ze sprzedażą w Sklepie może być osoba fizyczna wyłącznie pełnoletnia, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

6. Klient wybiera produkty z oferty Sklepu www.multieducatio.pl i składa zamówienie mailem, telefonicznie lub listownie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. W momencie złożenia zamówienia, Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail. Oferta Sklepu ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

7. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. Brakujący towar zostanie bezpłatnie dosłany Klientowi, gdy tylko będzie w sprzedaży.

8. Akceptujemy następujące formy płatności za sprzedany towar: a) za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient może również zdecydować się na dostawę przesyłką kurierską, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki, b) przelewem - na rachunek bankowy Sklepu: mBank - 08 1140 2004 0000 3802 7562 3193.

9. Wszystkie ceny podane w Sklepie zostały podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru.

10. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju.

11. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska 3-5 dni roboczych, firma kurierska 2 dni), przy czym sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas trwania dostawy.

12. Na zakupione przez Klienta produkty i na jego życzenie wystawiane są faktury VAT (w oparciu o dane wpisane przez Klienta w systemie składania zamówień), zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

13. Sklep www.multieducatio.pl dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

14. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany produktów oraz ich cen znajdujących się na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiany te nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia lub zawarte umowy.

15. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru (zwrócić zakupiony towar) i dokonać reklamacji bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem.

16. Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, że nie nosi śladów używania, kopiowania, ani nie został zniszczony. Płyty CD, DVD, CD-ROM muszą być zwrócone w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu.

17.Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres Sklepu za pobraniem.

18. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży towaru nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty zwrotu towaru przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.

19. Jeżeli towar zawiera wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych do jego przesłania na swój koszt i na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do przesyłki należy dołączyć dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu.

20. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 7 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki przez Klienta. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł wybrać inny towar z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja lub odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać zwrotu zapłaconej ceny towaru. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

21. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu www.multieducatio.pl . Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera przez wysłanie wiadomości e-mail do Sklepu.

22. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.multieducatio.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Dane osobowe i bezpieczeństwo: Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) - dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i mogą być udostępnione innym podmiotom jedynie w celu realizacji zmówienia (np. poczcie lub firmie kurierskiej) . Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia, a także zażądania ich całkowitego usunięcia.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, chociaż niezbędne dla korzystania z usług www.multieducatio.pl.

Szczegółowo zagadnienia przetwarzania danych osobowych klientów reguluje "Polityka Prywatności" zawarta na stronie multieducatio.pl.

Sklep wykorzystuje "cookies" – plik tekstowy, dzięki któremu Klient zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie jakichkolwiek plików „cookies" musi zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej dotyczące prywatności i plików tymczasowych.